ورود کاربران
ساعت
پيوندهاآمار بازدید
 بازدید این صفحه : 27006
 بازدید امروز : 97
 کل بازدید : 173162
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0.44
صفحه اصلي > روابط عمومی > اخبار  


  چاپ        ارسال به دوست

روابط عمومی دوره شبانه

اطلاعیه مالی دانشجویان بدهکار

دانشجویان نامبرده سریعا نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند ، در غیر این صورت حق شرکت در جلسه امتحان را نخواهند داشت.
         

رديف

شماره دانشجو

نام

رشته

مقطع

1

9312119002

اميري-ادريس

اقتصاد بهداشت

كارشناسي ارشد

2

9312119004

رستمي نيا-مرضيه

اقتصاد بهداشت

كارشناسي ارشد

3

9312119006

طالبي دهبنه-رضا

اقتصاد بهداشت

كارشناسي ارشد

4

9212119018

خيري قوزلوجه-وجيهه

اقتصاد بهداشت

كارشناسي ارشد

5

9212119020

حيدري-حسين

اقتصاد بهداشت

كارشناسي ارشد

6

9312450003

زارع اشرفي-مريم

انفورماتيك پزشكي

كارشناسي ارشد

7

9312450004

سادات بوير-ندا

انفورماتيك پزشكي

كارشناسي ارشد

8

9312450007

مرادخاني-پريسا

انفورماتيك پزشكي

كارشناسي ارشد

9

9312122009

فدوي-ارزو

انگل شناسي پزشكي

كارشناسي ارشد

10

9312105009

بهراميان-صفورا

آمار زيستي

كارشناسي ارشد

11

9312105001

برمر-سميه

آمار زيستي

كارشناسي ارشد

12

9312105002

برهمندزاده-دانيال

آمار زيستي

كارشناسي ارشد

13

9312105003

زارعان شهركي-الهه

آمار زيستي

كارشناسي ارشد

14

9312105004

سيد عباسي-سيده محبوبه

آمار زيستي

كارشناسي ارشد

15

9312105006

محمدپور ارجستان-مرضيه

آمار زيستي

كارشناسي ارشد

16

9312105007

محمدي كمال-عباس

آمار زيستي

كارشناسي ارشد

17

9312107010

ناصري ارزنق-مريم

آموزش بهداشت

كارشناسي ارشد

18

9312107012

زبردست-شيرين

آموزش بهداشت

كارشناسي ارشد

19

9312439001

احمدي-فرشته

بهداشت و ايمني موادغذايي

كارشناسي ارشد

20

9312439002

حقي-احسان

بهداشت و ايمني موادغذايي

كارشناسي ارشد

21

9312180005

لطفي وناشي-سعيد

بيوشيمي باليني

كارشناسي ارشد

22

9312581003

خليلي-نيره

راديوبيولوژي وحفاظت پرتويي

كارشناسي ارشد

23

9312581004

زنجاني-الميرا

راديوبيولوژي وحفاظت پرتويي

كارشناسي ارشد

24

9312581006

قادربيگي-فرشته

راديوبيولوژي وحفاظت پرتويي

كارشناسي ارشد

25

9312581007

قره خاني-وحيده

راديوبيولوژي وحفاظت پرتويي

كارشناسي ارشد

26

9312581009

مومني حسن ابادي-سيده حديث

راديوبيولوژي وحفاظت پرتويي

كارشناسي ارشد

27

9312581010

ياوري-شيما

راديوبيولوژي وحفاظت پرتويي

كارشناسي ارشد

28

9312299010

احمدي ارجمند-غزال

سم شناسي عمومي

كارشناسي ارشد

29

9312299002

اسكندري نسب-مريم

سم شناسي عمومي

كارشناسي ارشد

30

9312299003

خليل زاده-مينا

سم شناسي عمومي

كارشناسي ارشد

31

9312299004

خليليان گورتاني-نرگس

سم شناسي عمومي

كارشناسي ارشد

32

9312299005

زمانيان-گلناز

سم شناسي عمومي

كارشناسي ارشد

33

9312299006

عبدالهي-فرهاد

سم شناسي عمومي

كارشناسي ارشد

34

9312299007

فهيمي-رضا

سم شناسي عمومي

كارشناسي ارشد

35

9312299008

ميرزايي صفاري-پرتو

سم شناسي عمومي

كارشناسي ارشد

36

9312314009

يوسفي سادات-پريا

علوم تشريحي

كارشناسي ارشد

37

9312314010

مهدويان-سمانه

علوم تشريحي

كارشناسي ارشد

38

9312314002

حاجي زمان-شميم

علوم تشريحي

كارشناسي ارشد

39

9312314003

زماني-ساحل

علوم تشريحي

كارشناسي ارشد

40

9312314004

صابري-كامران

علوم تشريحي

كارشناسي ارشد

41

9312314005

غلامي فراشاه-محمد صادق

علوم تشريحي

كارشناسي ارشد

42

9312314006

نوائي-فاطمه

علوم تشريحي

كارشناسي ارشد

43

9312582003

بماني موسي ابادي-محبوبه

فناوري اطلاعات سلامت

كارشناسي ارشد

44

9312582004

تجلي زاده-الهام

فناوري اطلاعات سلامت

كارشناسي ارشد

45

9312582007

عزيزپور - امين

فناوري اطلاعات سلامت

كارشناسي ارشد

46

9312582008

نوريان-زينب

فناوري اطلاعات سلامت

كارشناسي ارشد

47

9312582010

ميرزائي قوشه بلاغ-ناهيد

فناوري اطلاعات سلامت

كارشناسي ارشد

48

9212582012

باقري برواتي-فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت

كارشناسي ارشد

49

9212582018

يوسفي بينا-زهرا

فناوري اطلاعات سلامت

كارشناسي ارشد

50

9312338009

صالح نيا-مريم

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

51

9312338010

مجابي-زهرا سادات

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

52

9312338012

نظري-محمد

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

53

9312338002

بخشي-معصومه

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

54

9312338003

براتي-سپيده

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

55

9312338004

بني اسد-فاطمه

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

56

9312338005

تاجيكي-ساره

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

57

9312338006

ذوالقدري ها-شكوفه

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

58

9312338007

روحاني-سيد علي اصغر

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

59

9312338008

سلگي-راضيه

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

60

9312352004

حسين خضري-مهديس

قارچ شناسي پزشكي

كارشناسي ارشد

61

9312352005

عباس پور-پرستو

قارچ شناسي پزشكي

كارشناسي ارشد

62

9312352007

فصيحي زاده-زهرا

قارچ شناسي پزشكي

كارشناسي ارشد

63

9312352009

كياني هفت لنگ-محبوبه

قارچ شناسي پزشكي

كارشناسي ارشد

64

9212357014

ابازرخيريان-نينا

کتابداري و اطلاع رساني پزشكي

كارشناسي ارشد

65

9212357016

دين خواه-الناز

کتابداري و اطلاع رساني پزشكي

كارشناسي ارشد

66

9312382001

افرين كوشاد-ماهدخت

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

كارشناسي ارشد

67

9312382006

سلامتيان-مژگان السادات

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

كارشناسي ارشد

68

9312382010

قبيله-زهرا

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

كارشناسي ارشد

69

9312382012

هاشمي-ناصر

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

كارشناسي ارشد

70

9312382018

يوسفي-حسن

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

كارشناسي ارشد

71

9312382015

دبيريان-زينب

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

كارشناسي ارشد

72

9312139010

ذوالفقاري-بهاره

مهندسي بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

73

9312139001

اذرنيا قوام-مهسا

مهندسي بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

74

9312139003

دانشور-علي

مهندسي بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

75

9312139005

مهري-فرزانه

مهندسي بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

76

9312139006

نجاريان-فرانك

مهندسي بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

77

9312139007

نديم قاضياني-مائده

مهندسي بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

78

9312139009

هروي زاده-اميد رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

79

9312388001

ابراهيم پور-فاطمه

مهندسي بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

80

9312388002

الهاميان-مريم

مهندسي بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

81

9312388004

بنار-محدثه

مهندسي بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

82

9312388006

تولابي-زهرا

مهندسي بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

83

9312391002

پروين-شكوفه

مهندسي پزشكي(بيوالكتريك)

كارشناسي ارشد

84

9312391003

رسولي-اميرحسين

مهندسي پزشكي(بيوالكتريك)

كارشناسي ارشد

85

9312391004

كيهاني-احمدرضا

مهندسي پزشكي(بيوالكتريك)

كارشناسي ارشد

86

9312391005

مجتبوي-سيد عليرضا

مهندسي پزشكي(بيوالكتريك)

كارشناسي ارشد

87

9312391006

محمدزاده قوميان-احمدرضا

مهندسي پزشكي(بيوالكتريك)

كارشناسي ارشد

88

9312391007

وثوقي-رضا

مهندسي پزشكي(بيوالكتريك)

كارشناسي ارشد


٠٩:٢٧ - شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٦    /    عدد : ٦٨٦٥٠    /    تعداد نمایش : ٦٣٩خروج
Design by Mehran Shesh Baradaran (mehran@pialeh.com) مهران شش برادران